Operatörler ve taşıyıcı forumu
 1. 1. Web sitesinin kullanım kuralları
 2. 2. Çerez politikası
 3. 3. Gizlilik politikası

Web sitesinin kullanım kuralları

 1. 1. Aşağıdaki işlemleri yapmak yasaktır:
  1. 1.1 Forumda ürün ve hizmetleri satan şirketlerinin reklamını yapmak. Bu işlem için “İlanlar” bölümü ve ücretli reklamlar var.
  2. 1.2 Çat, forum ve diğer bölümlerde malzeme ve serbest taşıtlar hakkında ilanları yayımlamak. Bu işlem için “Malzemeler” ve “Taşıtlar” adlı özel veri tabanları mevcuttur.
  3. 1.3 Çat ve forumda borçlarını ödeyemeyen şirket hakkında bilgileri yayımlamak. Bu işlem için “Kara liste” bölümü var.
  4. 1.4 Şu anda kullanılan malzemeleri bloke etmek.
  5. 1.5 İlan tahtasında ilan ile ilgili olmayan konuları yazmak.
  6. 1.6 Forumun belirli konusunun içinde yeni konu açmak veya asıl konu ile ilgili olmayan bilgileri yazmak.
  7. 1.7 İletişim bilgileri vermeden ilan yayımlamak.
  8. 1.8 Gerçeği yansıtmayan ve yanılmalara yol açan ilanları yayımlamak.
  9. 1.9 Diğer firmaya ait olan malzeme ve taşıtlarının tekliflerini yayımlamak.
  10. 1.10 Malzeme veya taşıt ilanlarında diğer firmaların telefon numaralarını yazmak.
  11. 1.11 Yalan, kışkırtıcı, tehdit edici ve hakaret yazıları yayımlamak.
  12. 1.12 Bozuk ve küfürlü dil kullanmak.
  13. 1.13 Muhataplara karşı küstahlık ve saygısızlık yapmak, konuşmaları şahsi mesele haline getirmek.
  14. 1.14 Diğer millet ve halklara hakaret eden mesajları yazmak. Diğer milletler için aşağılayıcı tanımları kullanmak (Rusça “hohlı”, “moskali” v.b. tanımları yazmak).
  15. 1.15 Satılan ürün ve sunulan hizmetleri tartışmak.
  16. 1.16 Bilgi kanallarını muhtelif yöntemlerle doldurmak (ilanları iki defa yayımlamak, sebepsiz olarak çok sayıda ünlem işareti ve gülen simgeleri kullanmak).
  17. 1.17 Yazıda yalnız büyük harfleri kullanmak.
  18. 1.18 Birkaç adı ile kayıt olmak.
  19. 1.19 Kendi ve şirket hakkında gerçek olmayan bilgileri yazmak.
  20. 1.20 Bilinçli olarak web sitesi veya web sunucusunun işlerini bozmak.
  21. 1.21 Web sitesinin yönetiminin iş ve kararları herkese açık konuşmak.
  22. 1.22 Web sitesine giriş yapmak için kullanılan kendi login ve parolayı üçüncü kişilere bildirmek (şirketinizin diğer elemanları, partner, yüklenici, arkadaşlar v.s. – üçüncü kişi sayılmaktadır).
  23. 1.23 Firma, müşteri, tekliflere (malzeme ve/veya taşıt) ait veri tabanları programlama yöntemi, betik dili ve (veya) diğer programlama araçları kullanarak kopyalamak.
 2. 2. Yaptırımlar:
  1. 2.1 İlan, konu, mesaj yeniden düzenlenmekte veya silinmektedir.
  2. 2.2 Şirketin foruma girişi bloke edilmektedir.
  3. 2.3 Kullanıcı veya şirketin kayıt işlemi bloke edilmektedir.
  4. 2.4 IP adresi bloke edilmektedir.
  5. 2.5 Ağır ihlal olduğunda tüm yaptırımlar kullanılabilmektedir.
  6. 2.6 Reklam özelliğini taşıyan ilan için (forumda belirli malzeme veya taşıt hakkında verilen bilgi dahil olmak üzere) şirketten ilan yayımı nedeniyle ilave ücret tahsil edilebilir.
  7. 2.7 Web Sitesinin Yönetimi aşağıdaki durumlarda Kullanıcıyı önceden bilgilendirmeden hizmet sunumunu geçici olarak veya tamamen durdurabilir:
   • Kullanıcı yönetime veya üçüncü kişilere (işveren veya nakliyeciye) karşı finans yükümlülükleri yerine getirmediği durumda;
   • Kullanıcının borcu ödemedikleri, iflas ettikleri veya finans yükümlülüklerini gerekli şekilde yerine getirmediğinden dolayı sisteme giriş yasaklanan şirket veya kişiler ile herhangi bağlantı olduğu durumda (aynı hukuki veya fiili adresi belirlendi, aynı kullanıcılar giriş yapmakta, kullanıcıların gerçek adları saklanmaktadır v.b. durumlar).
   • web sitesi ve forum kuralları ihlal edildiği durumda.
 3. 3. Tenkitler:
  1. 3.1 Web Sitesinin Yönetimi önceden ilan etmeden kuralları değiştirme veya tamamlama hakkını saklı tutmaktadır. Tamamlanan veya değiştirilen kurallar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmektedir.
  2. 3.2 Kuralları bilmeyen kullanıcılar sorumluluktan muaf olmamaktadır.


www.cargo.lt sitesinde çalışanlar hakkındaki bilgileri yayımlama kuralları

  Genel hükümler
 1. 1. Kullanıcı sözleşmesinin 1.2. maddesine göre bu kurallar www.cargo.lt web sitesinde (ileride – site) çalışanlar (sürücü, nakliyeci) hakkında bilgileri yayımlanan kullanıcılar (ileride – site kullanıcıları) için zorunlu olmaktadır.
 2. 2. Site Kullanıcısı - www.cargo.lt sitesinin kullanım sözleşmesini imzalayan herhangi bir firma, kurum, örgüttür. Kullanıcı verileri yayımlamadan önce Kişisel Bilgilerin Adli Korunması Kanunu (bakınız „Valstybės žinios“, 2003, Nr. 15-597), 20 Şubat 2002 tarihli Litvanya Cumhuriyeti Parlamentosunun Kararı, ve ayrıca bireylerin kişisel bilgilerinin adli korunmasını düzenleyen mevzuat sonrası tutanakları okuyacak ve kişilerin bilgileri yayımladığında mevzuat tutanaklarının uygulanması için gereğini yapacaktır. Site Kullanıcısı kuralları uygulayacak, kanun ve diğer mevzuat tutanaklarında belirtilen talimatlara uymayan icraat ve davranışları yapmasından sakınacaktır.
 3. 3. www.cargo.lt sitesinde çalışanların (sürücü, nakliyeci) kişisel bilgileri kullanıcılar güvenli olmayan elemanları çalıştırıp, onlara maddi varlıkları emanet edip uğrayabilecekleri zararları engellemek amacıyla kaydetmektedir. Bu nedenle bilgiler yalnız nakliye firmalarının maddi zararlarını önlemek amacıyla kaydedilip kullanılmaktadır. İş disiplini ciddi şekilde ihlal eden, işvereni maddi kayıplara uğratan, diğer firmalarda dürüst çalışmadıkları için işverenlerin güvenini kaybeden elemanlarla iş sözleşmeleri imzalandığında meydana gelebilen durumların önlenmesi planlanmaktadır.
 4. 4. Bu kurallarda Kullanıcının firmasında sürücü, nakliyeci olarak iş sözleşmesine istinaden çalışan, bireysel bilgiler veri tabanında kaydedilen kişiler belirtilmektedir. Veri tabanının sorumlusu – web sitesinin Yöneticisi olmaktadır.


 5. Kullanıcıların hakları
 6. 5. Her kullanıcı web sitesinde bulunan çalışanların verileri yalnız işbu kuralların 3. maddesinde yazılan amaçlarla kullanabilir. Mevzuatta belirtilen durumların dışında söz konusu veriler kamuya açıklanmaz, üçüncü kişilere verilmez, diğer veri tabanları oluşturmak amacıyla ve maksatlara ulaşmak için gereğinden fazla işlemleri yaparken kullanılmaz. Sitede yer alan veri tabanında tescil edilen kişinin işe girme süreci tamamlanınca Kullanıcı en kısa sürede bu kişinin kaydını silecektir.
 7. 6. Kullanıcılar sitede kişilerin yalnız gerçek olan bilgi ve verileri (adı, soyadı, doğum tarihi, çalışma yeri) yayımlama hakkına sahiptir. Kullanıcılar sitede bilgileri veri tabanında kayıtlı olan kişilerin yasal menfaatleri zedelemeden kaydedecekler. Verileri kaydetme şeklinden ve içeriğinin uygunluğundan mevzuata göre verileri kaydeden kişi (Site Kullanıcısı) sorumluluk taşımaktadır.


 8. Kullanıcıların görevleri
 9. 7. Site Kullanıcıları bu kuralları ve ayrıca kişisel bilgilerin adli korumasını düzenleyen mevzuat hükümlerini uygulamakla yükümlüdür. Site Kullanıcılarının usulsüz davranışlarından dolayı medeni, idari veya diğer hukuki sorumluluk meydana geldiğinde Site Kullanıcıları Site Yöneticisinin söz konusu sorumluluklarla ilgili olan tüm zararları karşılamakla yükümlüdür.
 10. 8. Site Kullanıcılarının görevi Kullanıcının adından faydalanarak (Kullanıcıya giriş için verilen ad ve parolayı yazarak) elemanlar hakkında bilgiler yayımlanan Kullanıcının çalışanları veya diğer temsilcilerine kişisel verilerin korunması ile ilgili talimatları doğru aktarmaktır. Kullanıcının çalışanlar ve temsilcileri sitede yayımlanan bilgilerin gizli olduğunu kabul ettiklerini yazılı olarak beyan edecekler – sitedeki bilgileri yalnız doğru amaçların eğiliminde kullanacaklar, çalıştıkları dönemde ve bu dönemden sonra sınırsız sürede söz konusu bilgileri üçüncü kişilere iletmeyecekler.
 11. 9. Site Kullanıcısı siteye giriş adını ve parolasını kullanacak olan kendi çalışanlara veya diğer temsilcilere bu kuralları aktaracaktır. Site Kullanıcısı eleman ile iş ilişkileri sona erdikten sonra siteye giriş adını ve parolasını yasadışı yollarla kullanmasını engellemek için gereğini yapacaktır (Site Yöneticisine başvurup parolayı v.s. değiştirecektir).
 12. 10. Kullanıcı adı ve parolası Kullanıcıya Site Yöneticisi ile Kullanıcı arasında yapılan www.cargo.lt sitesini kullanma sözleşmesine istinaden bildirilmektedir.


 13. Sınırlamalar
 14. 11. Özel kişisel verileri sitede kaydetmek yasaktır. Özel kişisel veriler – kişinin ırk, etnik özellikleri, siyasi, dini, felsefi ve diğer görüşler, sendika üyeliği, sağlık, cinsel yaşam, sabıka kayıt bilgileridir (Kişisel Bilgilerin Adli Korunması Kanunu, 9. maddesi, 2. bölümü).
 15. 12. Sitede özel kişisel verileri yayımlanan kullanıcılar en kısa sürede onları silmekle yükümlüdür. Site Yöneticisi özel kişisel verilerin yasa dışı yoluyla yayımlandığını görünce söz konusu verileri silebilir.


 16. Veriler Sahibi
 17. 13. Veriler Sahibi (Çalışan) Kişisel Bilgilerin Adli Korunması Kanununun hükümlerine göre onun kişisel bilgilerinin kaydedildiğini, onları öğrenme (bu konuda bildiri alma), aynı zamanda kişisel bilgiler kaydedildiğinde Çalışan onların düzeltilmesi, silinmesi veya yayımlanmasının durdurulmasını talep etme hakkına sahip olmaktadır. Çalışan kişisel verilerin kaydedilmesini talep edemez. Veriler yukarıda belirtilen veya diğer kanunlara uygun olmadan kaydedildiğinde Çalışan söz konusu verilerin düzenlenmesine müsaade etmeyebilir. Site Kullanıcıları Yönetici veya Veriler Sahibi talep ettiğinde Veriler Sahibinin haklarının mevzuat tarafından belirlenen usulde uygulanması için gereğini yapacaktır.
 18. 14. Veriler Sahibinin (Çalışanın) verilerini gören Site Kullanıcısı verilerin ilk kez yayımlandığı tarihten önce Veriler Sahibini bildirmekle ve Kişisel Bilgilerin Adli Korunması Kanununun 18. maddesinde belirtilen bilgileri aktarmakla yükümlüdür:
  • Kullanıcı (verileri yöneten kişi) kendi firma bilgileri ve adresi (verileri yöneten kişi veya onun temsilcisi tüzel kişi ise) bildirecektir;
  • Kullanıcı Veriler Sahibine onun bilgilerinin hangi amaçla düzenlendiğini bildirecektir;
  • Kullanıcı Veriler Sahibine diğer ilave bilgileri verecektir (Veriler Sahibinin bilgileri kime ve hangi amaçla verilmektedir; Veriler Sahibinin ne tür kişisel bilgileri vermesi gerekir, kişisel bilgiler verilmediği takdirde ne tür sonuçlar meydana gelebilir; Veriler Sahibinin kişisel bilgileri öğrenme hakkı, doğru, tam ve net olmayan bilgilerin düzeltilmesini isteme hakkı). Kullanıcı kişisel bilgilerin Veriler Sahibinin haklarını ihlal etmeden doğru olarak kaydedilmesi için Veriler Sahibine ne kadar bilgiye ihtiyaç duyulduğunu bildirecektir.
 19. 15. Veriler Sahibinin mesajında Site Kullanıcısı aşağıdaki bilgileri vermekle yükümlüdür: çalışma yerinin adresi ve ikametgâh adresi, verileri kaydedilmesinin amacı, verileri teslim alacak kişiler, verilerin alındığı kaynaklar. İlave olarak daha fazla iletişim bilgiler yayımlanabilir (telefon, faks numarası, e-mail adresi).
 20. 16. Site Kullanıcısı Veriler Sahibine mesaj gönderdiğinde onun www.cargo.lt web sitesinde kişisel bilgilerin kaydedilmesine müsaade etmeme hakkına sahip olduğunu bildirmek zorundadır. Veriler Sahibi kişisel bilgilerin kaydedilmesine müsaade etmeme hakkına sahiptir. Veriler Sahibinin itirazı hukuki açıdan uygun olduğunda Site Yöneticisi veya Kullanıcının en kısa sürede ve ücretsiz olarak kişisel bilgilerin kaydedilmesinden vazgeçmesi ve veri alıcılarını bilgilendirmesi gerekmektedir. Veriler Sahibi rica ettiğinde Veriler Yöneticisi verilerin kullanımını durdurduğunu veya durdurma işlemine itiraz ettiğini Veriler Sahibine bildirmekle yükümlüdür.
 21. 17. Cargo.LT Yöneticisi Kullanıcının kişisel verilerini iç pazarlama veya site haberlerini müşterilere aktarmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcı ise Yöneticinin bu hakka sahip olduğunu kabul etmektedir. Haber bültenini almak istemeyen Kullanıcı “Yardım” bölümünün “Gönderiler” kısmında bülten gönderme işlemini iptal edebilir.
 22. 18. Veriler Sahibi kimliği ibraz ederek onun kişisel bilgilerinin hangileri ve ne tür kaynaklardan toplandığını, ne amaçla kaydedildiğini, kime gösterileceğini öğrenme hakkına sahip olmaktadır. Yönetici Veriler Sahibinden onun kişisel verilerinin kaydedilmesi ile ilgili başvuru aldığında Veriler Sahibini bilgilerinin kaydedilip kaydedilmediğini bildirmekle, Veriler Sahibinin sorduğu bilgileri başvuru tarihini takip eden en geç 30 takvim günü içinde vermekle yükümlüdür. Veriler Sahibi istediğinde söz konusu bilgiler yazılı şekilde verilecektir. Bu tür Veriler Yönetici tarafından Veriler Sahibine takvim yılında bir defa ibraz edilmektedir.
 23. 19. Veriler Sahibi öğrendiği kaydedilen kendi kişisel bilgilerin doğru, yeterli ve net olmadığını tespit edip Site Yöneticisine veya Kullanıcıya başvurduğunda, onlar en kısa sürede söz konusu kişisel bilgileri kontrol edecekler, Veriler Sahibi rica ettiğinde doğru, yeterli ve net olmayan bilgileri düzeltecek veya bu kişisel bilgilerin kaydedilmesini durduracak sadece arşivlenmesine müsaade edecekler. Veriler Sahibi öğrendiği kendi kişisel bilgilerin yasadışı yollarla kaydedildiğini tespit edip Site Yöneticisine veya Kullanıcıya başvurduğunda onlar en kısa sürede ücretsiz olarak verilerin toplanmasının yasallığını ve dürüstlüğünü kontrol edecek, Veriler Sahibi rica ettiğinde yasal ve dürüst olarak toplanmayan bilgileri silecek veya bu kişisel bilgilerin kaydedilmesini durduracak sadece arşivlenmesine müsaade edecekler.
 24. 20. Veriler Sahibi rica ettiğinde kaydedilme işlemi durdurulan kişisel veriler (Veriler Sahibi rica ettiğinde veya verilerin saklama süresi bittiğinde) düzeltinceye veya silinceye kadar saklanacaktır. Site Yöneticisi veya Kullanıcı verilerin alıcısına onun ricasıyla kişisel verilerin kullanımı, silinmesi veya kaydedilme işleminin durdurulmasını en kısa sürede bildirecekler.
 25. 21. Kişisel bilgilerin düzeltme, silme, kaydedilmeyi durdurma işlemleri ancak kimliği ibraz eden Veriler Sahibinin dilekçesiyle yapılmaktadır. Yönetici kişisel bilgilerin düzeltme, silme, kaydedilmeyi durdurma işlemlerin yapıldığını en kısa sürede veriler alıcılarını e-mail veya www.cargo.lt internet sayfasından mesaj göndererek bilgilendirecektir.
 26. Son hükümler
 27. 22. Web sitesinde yayımlanan kişisel verilerin net, devamlı güncelleştirilen olması gerekir. Net ve yeterli olmayan veriler düzeltilecek, tamamlanacak, silinecek veya onların kaydedilme işlemi durdurulacaktır. Kişisel veriler gerçeği yansıtmalı, doğru belirtilmeli ve verilerin hacmi toplama ve düzenleme için elverişli olmalıdır. Kişisel veriler hakkındaki bilgiler hakaret edici şekilde belirtilmeyecektir. İşbu maddede belirtilen şartların sağlanmasından doğrudan Site Kullanıcısı sorumlu olmaktadır.
 28. 23. Veriler Sahibinin ilan edilen verileri web sitesinde en fazla 3 yıl veya Site Kullanıcısı onları silinceye kadar saklanmaktadır. Verilerin yayımlanma tarihinde başlayan 3 yıllık süresi bitince Site Yöneticisi söz konusu verileri silebilmektedir.
 29. 24. Kuralları ihlal eden web sitesinin kullanıcıları mevzuata istinaden sorumluluk taşıyacaktır. Ayrıca Yönetici kuralların ihlalleri tespit ettiğinde Kullanıcının web sitesindeki haklarına sınırlamalar koyabilir. Yönetici kuralların ihlalleri tespit ettiğinde sözleşmede belirtilen usulde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilmektedir.
 30. 25. Çalışan hakkındaki bilgileri yayımlamadan önce iyice düşününüz. Bu tür yayım kişinin özel hayatını etkileyebilmekte ve yürürlükteki kanunlarla yasaklanabilmektedir.
Bu sitede, sitenin doğru çalışmabilmesi, ilgili reklamları göstermek ve trafik analizi için çerezler kullanıyoruz. Çerezlerin kullanımını kabul ediyorsunuz. Ayrıntılı bilgi
Bilgi yüklenmesi
Statüsü: nereden